Звiт про рух грошових коштiв
Звіт про власний капітал