top of page

 

                             Шановні мешканці міста Новомосковська!

 

 Наказом Міністерства охорони здоров,я України від 04.11.2011 р. №756

затверджено «Порядок вибору та зміни лікаря первинної медичної

(медико-санітарної ) допомоги».

Цей Порядок визначає механізм забезпечення права особи вільно вибрати

та змінити лікаря, який надає первинну медико-санітарну допомогу (ПМСД) -

лікаря загальної практики-сімейного лікаря, терапевта дільничного,

педіатра дільничного. 

 Кожна дієздатна особа, яка досягла віку 14 років, може самостійно здійснювати

вільний вибір/зміну лікаря, відповідального за надання їй первинної медичної

допомоги, з числа лікарів загальної практики-сімейних лікарів.

Вибір та зміна лікаря для осіб, які не досягли 14 років, або осіб, визнаних

недієздатними в порядку, встановленому законом, здійснюється їх законними представниками (батьками, опікунами).

 Вибір та зміна лікаря здійснюється особою один раз на рік. Особа, яка бажає обрати або змінити лікаря, має звернутися до ЦПМСД для заповнення реєстраційної форми пацієнта лікаря первинної медико-санітарної допомоги. Перед заповненням Реєстраційної форми особа має ознайомитись з інформаційним листком для пацієнта, що наведений у Реєстраційній формі, та надати письмову згоду на збір та обробку персональних даних,оформлену відповідно до вимог Закону України» Про захист персональних даних».

 У разі виїзду особи на постійне місце проживання за межі території, що закріплена за даним ЦПМСД, вона може реалізувати власне право на вибір лікаря за новим місцем проживання, надавши талон про відкріплення від лікаря ПМСД.

 Особи, які не виявили бажання вибрати або змінити лікаря та заповнити Реєстраційну форму самостійно, прикріплюються до лікаря розпорядженням керівництва ЦПМСД через внесення у журнал поособового обліку осіб, які прикріплені до лікаря ПМСД. Персональні дані осіб, прикріплених до лікарів у такий спосіб, уточнюються при відвідуванні особою лікаря в амбулаторії, обслуговуванні лікарем особи вдома, при візиті лікаря або іншого медичного працівника до особи з метою здійснення профілактичних заходів та заходів диспансеризації у встановленому законодавством порядку.

 Лікар має право відмовитись від подальшого обслуговування особи, якщо остання не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу, крім випадків потреби особи у наданні невідкладної або екстреної медичної допомоги. Особа, якій відмовили у прикріпленні усі лікарі, до яких вона зверталась щодо прикріплення, може звернутись до ЦПМСД та бути прикріпленою до лікаря за рішенням керівництва ЦПМСД.

bottom of page